مقطع دو بعدی از دیوار

کابر گرامی لطفا برای دستیابی به این انجمن، پس از ورود به سیستم، از طریق کنترل پانل خود
(User control panel),(usergroups)
برای ثبت نام در گروه فارسی زبانان اقدام فرمایید. سپسگذاریم

Moderator: majid

مقطع دو بعدی از دیوار

Postby majid » Tue May 19, 2015 7:53 am

viewtopic.php?f=323&t=39372
لازم به توضیح اضافی نیست. این پلاگین کمک میکنه که به راحتی از دیوار مقطع ترسیم کنید.
0
My V-Ray book for architects: https://goo.gl/cz1oRc
User avatar
majid 
Top SketchUcator
 

SketchUcation One-Liner Adverts

by Ad Machine » 5 minutes agoAd Machine 
Robot
 


 

Return to فارسی

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

Visit our sponsors: