بخش نمایش رندر  Topic is solved

کابر گرامی لطفا برای دستیابی به این انجمن، پس از ورود به سیستم، از طریق کنترل پانل خود
(User control panel),(usergroups)
برای ثبت نام در گروه فارسی زبانان اقدام فرمایید. سپسگذاریم

Moderator: majid

Re: بخش نمایش رندر

Postby kahgell » Tue May 02, 2017 6:24 pm

20_1277x960.jpg

30_1280x642.jpg
1

kahgell 
 

Re: بخش نمایش رندر

Postby majid » Fri Jun 23, 2017 6:50 pm

احسنت
Perfect quality render!
0
My V-Ray book for architects: https://goo.gl/cz1oRc
User avatar
majid 
Top SketchUcator
 

SketchUcation One-Liner Adverts

by Ad Machine » 5 minutes agoAd Machine 
Robot
 

Previous


 

Return to فارسی

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

Visit our sponsors: